Do pobrania

Wymagane zgody

W trosce o bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zgodami oraz wypełnienie ich przed skorzystaniem z naszego Centrum Wspinaczkowego.

Pamiętaj! Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z 7Level wyłącznie pod opieką lub za zgodą pisemną rodzica/opiekuna.

Wydrukuj i podpisz odpowiednią zgodę, by móc korzystać z atrakcji!

WYMAGANE ZGODY

SEKCJE