Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 05-110 Jabłonna - Legionowo

Półkolonie wspinaczkowe

promocje nie łączą się

promocja 10%

zapewniamy:

turnusy:

27.06 - 01.07

04.07 - 08.07

11.07 - 15.07

25.07 - 29.07

01.08 - 05.08

08.08 -12.08

22.08 - 26.08

zapisz się teraz !

GWARANTUJEMY

NAUKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

WSPANIAŁĄ ZABAWĘ

TRENING KONCENTRACJI

ROZBUDZENIE POTENCJAŁU

TRENING PARTNERSTWA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZAUFANIA

UKIERUNKOWANIE AKTYWNOŚCI I CIEKAWOŚCI

POPRAWĘ KOORDYNACJI RUCHOWEJ

ROZWÓJ RUCHOWY I PSYCHORUCHOWY

WIELE WSPINACZKOWYCH ZABAW

POMOC W POKONYWANIU WŁASNYCH BARIER, SŁABOŚCI, LĘKÓW

DUŻĄ RÓŻNORODNOŚĆ ĆWICZEŃ, GIMNASTYKI, RÓNOWAGI I ROZCIĄGANIA

WYKORZYSTYWANIE RÓŻNYCH PRZYRZĄDÓW, TECHNIK, ELEMENTORÓW JOGI

UMIEJĘTNE WYKORZYSTANIE CHĘCI DO RYWALIZACJI

- WSZYSTKO W FORMIE ZABAWY W PARACH LUB GRUPACH